Lån af J/80 for medlemmer

Låan af SejlcenterNivaas J/80 udenfor sejlads aktiviter og i weekender er uden beregning for medlemmer. Bookning foregår ved at sende en mail til sejlerskole@sejlcenternivaa.dk . Man hæfter som låner for skader og selvrisiko (6000 kr). Der kræves forudgående skipper erfaring i J/80, samt dueligheds bevis eller tilsvarende kundskaber.

Aktiviteter

Der er i øjeblikket ingen fremtidige aktiviteter


Gennaker:

Gennakere vil være ombord.

Efter endt sejlads bredes genaker ud i forskibet så den kan tørre hvis kun tack/underlig er blevet våd. Er genakeren blevet mere våd skal een fra holdet tage den med hjem og tørre, samt sørge for at den er ombord til næste sejldag. Samme person sørger for småreparationer med spilertape eller aflevering hos Elvstroemsails i Nivå ved større reparationer/syninger.

Instrumenter/VHF

Velocitek Instrumentet skal blive ombord, og lægges i styrbord side efter sejlads. Det bruger 3 stk AA batterier, det er derfor en god ide at skipper/rorsmand medbringer friske batterier. Velocitek tændes/slukkes på knap foroven. Nedtælling sættes til 3 min ved at scrolle på + knappen. Ved 3 min. aktiveres nedtælling med ”GUN”. Husk at slukk efter endt sejlads.

VHF bruger 6 stk AA batterier og skal slukkes  efter endt sejlads, 

Det er ikke nødvendigt at tænde for hovedafbryder under sejlads- begge hovedabrydere skal være slukket efter sejlads  (Tag nøglen ud)

Skader/Reparationer

Udbedring af mindre skader og mangler påhviler brugerne, herunder reparationer af sejl. Vi har desværre ingen bådsmænd og skal derfor aflevere udstyret i samme stand efter endt sejlads eller senest næste søndag ved reparationer. Der kan disponeres op til 500 kr uden forudgående aftale for småreparationer. Kvittering sendes til kasser for refusion af udlæg.

Ved kollissionsskader skal der udfyldes et protest skema og begge involverede parter høres under protest behandling. Skader og mangler meddeles til Folke G. eller Niels K.

 

God Vind!