SejlCenter Nivå

Cool Sailing

Sejlcenter Nivå er din nye sejlklub i Nivå havn stiftet af aktive sejlere, der brænder for sejlsporten, og som i de seneste år har vist vejen for sejlads og træning både sommer og vinter.

Sejlcenter Nivå er for sejlere som ønsker kapsejlads, træning, undervisning og socialt samvær – og som har fokus på at sikre, at havnen udvikles til gavn for sejlsporten og bådejerne.

Sejlcenter Nivå er medlem af DS, deltager i Sejlsportsligaen og tilbyder en lang række aktiviteter, blandt andet:

Blue Sailors som er tursejlads i dagtimerne og samvær med sejlere fra naboklubberne

Onsdagskapsejlads som bliver sejlet sammen med naboklubberne i DH både fra maj til september

Lær at sejle på kurset  Duelighed praktisk sejladssom uddanner nye sejlere i Sejlcentrets skolebåde.

Lær Duelighed teori 2024  som afholdes om vinteren og fører frem til Duelighedsprøven

Nivå Summercup Holdsejlads  sejles hver tirsdag og onsdag aften i J80 og J70 fra april til september. Både fra alle klubber er velkomne.

Nivå Vinter Cup 2023-24 som sejles hver søndag formiddag hele vinteren, sammen med både fra andre klubber. Bådtilmelding Manage2sail

 Nivå Vintercup Holdsejlads giver dig mulighed for at komme ud at sejle i Sejlcentrets både i Vinter Cup'en.

Sejlsportsligaen er klubbernes Danmarksmesterskab. Der sejles i fire weekenden mellem maj og september. Sejlcenter Nivå har to hold med i 1. division, et mix hold Team Nicolai og et kvindehold Team WOW Happy Moms. Sejlcenter Nivå støtter holdene økonomisk og på anden måde.

Klubaktiviteter. Gennem hele vinteren et stort antal klubaftener med faglige indlæg og beretninger om langture. Vi afholder også hele året forskellige sociale aktiviteter, som fredagsbar, nytårskur og andre fester. Se i kalenderen


Havn og Klubhus. Nivå Havn er basen for sejlsportsaktiviteterne, og et aktivt sejlermiljø er en af de væsentligste og mest basale forudsætninger for havnens eksistens. Sejlcenter Nivå vil spille en aktiv rolle for at sikre, at havnen fortsat udvikles til at rumme behovene for sejlere og bådejere i havnen.

Meld dig ind i Sejlcenter Nivå, gå ind på aktiviteter og vælg senior (500 kr./år) eller junior medlem (300 kr./år)

For English: Poster - english

First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide

Aktiviteter

Juni
Tir
18
Træning
17:00 - 21:00
Kapsejlads for unge
Tir
18
Nivå summercup J70 1761
17:00 - 20:00
Rungsted
Nivå Summercup (NSC) Holdsejlads
Tir
18
Nivå summercup J70 1762
17:00 - 20:00
Rungsted
Nivå Summercup (NSC) Holdsejlads
Ons
19
Sportsbådskapsejlads
17:30 - 20:30
På vandet ud for Nivå
Sportsbåds Onsdagskapsejlads
Ons
19
Onsdagskapsejlads
18:30 - 21:00
Onsdagskapsejlads

Facebook feed