Lær at sejle, Praktisk sejlads 

Praktisk sejlads foregår i klubbens J80 skolebåd fra maj til september. Juli måned er ferielukket.

Vi lægger vægt på at lære deltagerne at sejle for sejl i trygge rammer og med erfarne instruktører, som altid vil være ombord under træningen. Træningen foregår holdvis med 3-4 deltagere på hverdagsaftener kl. ca.18-20.

En træningsaften starter med, at båden rigges til og der laves en plan for aftenens sejlads. Der udpeges en skipper som sejler båden ind og ud af havnen under kyndig vejledning. Selve træningen kan være forskellige øvelser som at gå til mærke, stagvendinger, bomninger, mand over bord. Undervejs indøves havnemanøvrer, sætning af sejl, trimning, vigeregler og til sidst anløb, bjærgning af sejl og fortøjning.

Er du helt uerfaren skal du regne med at sejle 2 sæsoner inden du indstilles til den praktiske prøve. Har du sejlet tidligere vil du ofte være klar til prøven efter 1. sæson. Med en bestået praktisk og teoretisk prøve modtager du et duelighedsbevis som giver muligheder for at leje og føre lystfartøjer op til 15 m og føre planende motorbåde op til 15 m.

Prisen for praktisk sejlads er 2400 kr/sæson. Du skal være medlem af Sejlcenternivaa for at kunne tilmelde dig praktisk sejlads. Prisen for 1 års seniormedlemsskab er 500 kr +gebyr. Den praktiske prøve koster ca. 200-300 kr. Derudover 80 kr for udstedelse af dueligheds bevis i administration hos søfartsstyrelsen. Mere info og  Prøvekrav kan du finde på dette link:

http://sejlsport.dk/mere/fritidssejleruddannelse


Vi udbyder følgende hold:

Mandag 18-20 1. og 2. år (Dansk instruktion)

Torsdag 18-20 1. og 2. år (English/danish instruction)

Daghold 10-16 efter aftale.Jeg vil kontaktes: sejlerskole@sejlcenternivaa.dk

Angiv ugedag mandag eller torsdag i din profil under "Bådnavn"

Der er i øjeblikket ingen fremtidige aktiviteter

Instruktørens opgaver:

 

 1. Dansk Sejlunion Instruktørhåndbøger for 1. år og 2. år følges af instruktørerne. Sæsonen deles op i 12 lektioner, således at man kan nå de fleste af øvelserne igennem på de ca. 16 aftener der er sat af.
 2. Der inddeles i hold af 4 elever og 1 instruktør pr. Båd. Efter indledning udpeges der for hver aften blandt elever en ”Skipper” som sejler båden ind og ud af havn. Til søs roteres således at alle får trænet alle pladser på en aften. Det er vigtigt at få indøvet kommandoer og kommunikation.
 3. Efter indledende instruktioner i tilrigning, havnemanøvrer for afgang/anløb etc. anbefales det at instrukøren går aftenes sejladsplan (”Øvelse”) igennem, f. eks. Med anvendelse af A4 Whiteboard.
 4. Instruktøren checker vejrudsigten for dagen. Ved middelvind over ca. 10 m/S skal aflyses, ved vindstyrker under 2 m/S frarådes det  at sejle længere ud end man kan rokke båden i havn. Ved kraftig pålandsvind anbefales det at bjærge storsejl inden anløb af havn.
 5. Undgå ukontrollerede bomninger! og indøv kommandoer/handlinger ved bomning og stagvending

2. års instruktørhåndbogen er meget en gentagelse af 1. års pensum. Begge sæsoner sluttes af med mand over bord øvelser med hhv. trekant (Bomning) og 8 tal (Uden bomning).

Elevens udstyr og sikkerhed

 

 1. Det er obligatorisk at bære egen redningsvest. Vind og vandtæt yderlag bør altid medbringes i båden, selvom det er varmt og behageligt ved ankomst til havn, føles det altid koldere på havet med vind og vand. Brug sejler- eller have handsker efter du har sprittet af.
 2. Forsikring. Klubbens både er forsikret mod skader, men person ulykkes og personansvarsforsikring er ikke tegnet af klubben men er elevens egen forskring.
 3. Det forventes at du kan svømme 200 m med tøj.
 4. Medbring altid mobil telefon

Bådens udstyr og sikkerhed

 

 1. Følgende er altid ombord: Redningskrans og kasteline. Røde LED Flash og Nødblus. Tåge/Signal horn. Kniv. Spand. Anker. VHF (Check batterier!)
 2. Enhver mand over bord er en nødsituation og Røde nødblus kan anvendes for at tilkalde assistance fra andre både. Ved grov sø og og efter flere bjærgningsforsøg bør der ringes 112 og kaldes VHF kanal 16.
 3. Risiko for synkning (Hul i skrog) er også en nødsituation, men forsøg at sejle båden mod land eller havn.
 4. Vindstille eller skader på sejl, rig og ror er ikke en nødsituation, men assistance via DSRS Helsingør 27601101 kan kaldes eller kontakter i Nivå Havn.
 5. Bådene og tovværk sprittes ikke af før/efter brug- brug handsker.

Lektion 1: Bådens og Riggens benævnelser

Lektion 2: Sejlvind og vindretninger

Lektion 3: Kommandoer, stagvendinger,  anløb og fortøjning

Lektion 4: Kommandoer, sejlvinde og halser, fast kurs. 

Lektion 5: Bidevind, stagvendinger, gå til mærke

Lektion 6: Krydse til fast mærke

Lektion 7: Læns og Kontrolleret bomning

Lektion 8: Lægge bak,  sejle baglæns , ankring

Lektion 9: Sejle efter kompas, 360 gr.

Lektion 10: Mand over bord 8 tal (Stagvending)

Lektion 11 Mand over bord 3 kant (Bomning)

Lektion 12: Sejle bane med bund og top mærke

Holdbeskrivelse

Angiv på din Profil (Under "Bådnavn") om du vil sejle mandage eller torsdage, samt sejlerfaring (Begynder eller nogen sejlerfaring). Der sejles ikke i juli måned.

1. jan. 2022, kl. 00.00 - 31. aug. 2023, kl. 00.00
4 / 12
2.400,00 kr.
Der er pt. ikke åbnet for tilmelding