Havn og Klubhus

Sejlcenter Nivå arbejder hele tiden på at forbedre forholdene i Nivå Havn for såvel bådejere som andre aktive sejlere. Aktiviteterne består dels i at udarbejde forslag i forbindelse med visionsplanen, dels følge implementeringen af planen. Sejlcentret arbejder intensivt på at skaffe såvel opbevaringsplads som klubhus for de mange aktiviteter Sejlcentret har året rundt. Det sker i en løbende dialog med Kommunen, som ejer adskillige bygninger på havnen.


Som en foreløbig løsning har Sejlcenter nivå lejet et klublokale på 1.sal i bygningen nr. 21 på havnen

2023-06-15 referat af brugerrådsmøde nr 8 (1).docx

Bruggerråds indsigelse over havnetakster og styringsgrundlag.docx

Brugerråd nedlæggelse