Duelighed teori 2024

Duelighed Teori 2024

Den teoretiske del af søfartsstyrelsens dueligheds uddannelse til lystsejlads foregår over 5-6 weekender i Februar til April, og afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve. Der undervises i Navigation, Søvejsregler, Sikkerhed, Lys og Tågesignaler, Søkort mm. Mere information kan indhentes via dette link til Dansk sejlunion http://sejlsport.dk/bliv-sejler/laer-at-sejle-som-voksen.

Prisen for teoriundervisningen er 950 kr. og dertil skal der købes bøger og undervisningsmateriale for ca. 700-900 kr. Prøvegebyret er 250 kr.

Den teoretiske del af duelighed kan tages samtidig med den praktiske del, men vi anbefaler at man har bestået den teoretiske del inden man melder sig til den praktiske prøve.

Et erhvervet duelighedsbevis giver mulighed for at leje både i udlandet, samt rabat på bådforsikring.

Deltagelse i kurset kræver medlemskab af Sejlklubben

Aktiviteter

Der er i øjeblikket ingen fremtidige aktiviteter